غذای اصلی
غذای اصلی

Main Course

موسیقی زنده DJ / سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه
Noodle Soup
-
رایگان تومان
اکران و نقد فیلم سینمایی
Cherry Rice
-
100000 تومان
روز بانوان ۲۵% تخفیف / سه شنبه
-
-
0 تومان