پیش غذا
سالاد و ماست

Salad & Yogurt

سالاد شیرازی
Shirazi Salad
-
90,000 تومان
ماست و بادمجان
Yogurt & Eggplant
-
90,000 تومان
سالاد پرورده
Olive Salad
-
90000 تومان
ماست و خیار
Yogurt & Cucumber
-
80,000 تومان
ماست چکیده
Strained Yogurt
-
75,000 تومان
میان وعده

Snack

کشک بادمجان
Eggplant Curd
-
140,000 تومان
چیپس دهه شصتی
Potato Chips
-
115,000 تومان
میرزا قاسمی
Mirza Ghasemi
-
140,000 تومان
سوپ

Soup

سوپ قارچ و خامه
Mushroom Soup
-
105,000 تومان
غذای اصلی
غذای اصلی

Main Course

گردن گوسفندی
Sheep's Neck
-
760,000 تومان
جوجه ماستی سینه
Chicken with Yogurt
-
310,000 تومان
جوجه ران زعفرانی
Saffron Thigh Chicken
-
310,000 تومان
جوجه رول مخصوص تیادا
Tiada Special Chicken Roll
-
330,000 تومان
کباب کوبیده
Kubideh Kebab
-
310,000 تومان
برنج شوید باقالی
Dill Rice & Beans
-
140,000 تومان
شیشلیک
Shishlik Kebab
-
750,000 تومان
کباب چنجه
Chenjeh Kebab
-
380,000 تومان
قیمه نثار
Ghayema Nisar
-
370,000 تومان
کته زعفرانی
White Rice
-
110,000 تومان