پیش غذا
مزه

Taste

سیب زمینی

Potato

130,000 تومان
شریمپ

Shrimp

290,000 تومان
میکس مزه

Mix Taste

350,000 تومان
هات وینگز

Hot Wings

190,000 تومان
نان سیر

Garlic Bread

140,000 تومان
سیب زمینی مخصوص تیادا

Tiada Special Potatoes

210,000 تومان
سیب زمینی دیپ چدار

Cheddar Cheese Potatoes

115,000 تومان
دست پیچ

Hand Screw

بندری

Bandari

115,000 تومان
مرغ و بادمجان

Chicken and eggplant

210,000 تومان
موساکا

Moussaka

145,000 تومان
سالاد

Salad

سزار (گریل - سوخاری)

Caesar (Grill)

320,000 تومان
سزار چهار نفره (گریل)

Caesar - four people (Grill)

400,000 تومان
سزار چهار نفره (سوخاری)

Caesar - four people (Grill)

440,000 تومان
فتوش

Fatush

200,000 تومان
آواکادو کینوا

Avocado Quinoa

230,000 تومان
تبوله

Tabbouleh

135,000 تومان
آسیایی

Asian

195,000 تومان
آنتروکوت

Entrecote

240,000 تومان
غذای اصلی
استیک

Steak

فیله گوساله گریل

Grilled veal fillet

670,000 تومان
لمپ چاپس

Lamp chops

715,000 تومان
فیله مینیون گوسفند

Lamb filet minion

590,000 تومان
استیک مرغ طهرانی

Tehrani chicken steak

255,000 تومان
استیک سینه مرغ

Chicken breast steak

290,000 تومان
پیتزا

Pizza

پپرونی

Pepperoni

300,000 تومان
سیر و استیک

Garlic and steak

360,000 تومان
چهار پنیر

Four cheeses

270,000 تومان
آمریکایی

American

310,000 تومان
مخصوص تیادا

Tiada Special

300,000 تومان
کالزونه

Calzone

250,000 تومان
ساندویچ

Sandwich

هات داگ

Hot Dog

200,000 تومان
چیکن پارمزان

Chicken Parmesan

270,000 تومان
چیز برگر

Cheese Burger

275,000 تومان
زینگر

Zinger

280,000 تومان
پنینی مرغ

Chicken Panini

210,000 تومان
پنینی ژامبون

Ham Panini

200,000 تومان
پنینی استیک

Steak Panini

230,000 تومان
برگر کلاسیک

Classic Burger

215,000 تومان
رویال چوریتسو تیادا

Tiada Royal Chorizo

290,000 تومان
پاستا

Pasta

آلفردو

Alfredo

310,000 تومان
بلونز

Boulogne

270,000 تومان
پستو

Pesto

300,000 تومان
لازانیا

Lasagna

240,000 تومان
راویولی با ترافل

Ravioli with truffles

300,000 تومان